Recursos digitals per AB

Serveis ètics

Per tal de mantenir l’activitat de les Assemblees de Base (AB) durant el confinament cal trobar tot un seguit d’eines que facilitin el treball col·laboratiu per Internet. Aquestes eines també faciliten la participació i poden ajudar en la coordinació un cop acabat el confinament.

El criteri essencial per seleccionar els serveis és que les seves condicions d’ús respectin els drets i la privacitat dels seus usuaris i que s’implementin amb programari lliure, per això els qualifiquem d’ètics. Excloem especialment els serveis oferts per empreses que el seu model de negoci és el descrit a l’informe d’Amnistia Internacional del 21 de novembre de 2019 Surveillance giants: How the business model of Google and Facebook threatens human rights.

Les assemblees de base (AB) convoquen reunions de coordinació periòdicament. En aquestes reunions s’organitza i es reparteix la feina, es debaten propostes, es prenen decisions, es recullen noves propostes… Els serveis que presentem a continuació poden facilitar la coordinació en diferents circumstàncies.

Quines eines hem estudiat?

Loomio és una eina per ajudar a ordenar debats i prendre decisions. Es basa en els conceptes de grup, subgrup i fil de debat. Els fils de debat pertanyen a un grup (o subgrup) tot i que es pot convidar a altres usuaris a participar-hi. Dins d’un fil de debat es poden votar dates de reunió, propostes, oferir voluntaris o prioritzar propostes. Els fils i les entrades dins d’un fil poden emmagatzemar fitxers i imatges.

decidim és una eina de democràcia participativa adreçada a ciutats i organitzacions. Ofereix espais de participació (processos participatius, assemblees, consultes i iniciatives) i components per usar dins dels espais (propostes, votacions, resultats, trobades, texts participatius. . . )

Nextcloud és una eina per gestionar un repositori de fitxers. Mitjançant connectors ofereix tot d’eines pel treball col·laboratiu: calendari, agenda de contactes, grups, edició col·laborativa de documents, xat de text, veu i vídeo… També és possible la integració amb tot un seguit d’eines externes com ara discourse o Moodle, per exemple. Disposa d’app per a mòbil.

discourse és una eina de participació de tipus fòrum amb una interfície d’usuari que afavoreix el debat constructiu. Ofereix els conceptes de grups, categories, temes i entrades. Hi ha alguns grups amb rols predeterminats com el d’administrador o moderador. Els temes es poden etiquetar i es poden desar fitxers i imatges en les entrades. Mitjançant connectors es poden fer enquestes o eleccions. També es pot integrar amb altres eines. Disposa d’app per a mòbil.

Comparativa de funcionalitat

No és fàcil comparar les quatre eines perquè tenen propòsits diferents. Malgrat tot, hem intentat recollit algunes funcionalitats que podrien resultar útils per al desenvolupament del CAB en el següent quadre comparatiu.

Qui les usa?

Loomio: casos d’ús al seu web, a la viquipèdia.
decidim: casos d’ús al seu web, cercles.coop.
Nextcloud: casos d’ús.
discourse: clients del servei discourse.org, casos d’ús.

Com s’usen?

Les quatre eines estudiades són aplicacions web. Les aplicacions web normalment es divideixen en dos components, client i servidor, que s’executen en ordinadors diferents i es comuniquen mitjançant un protocol de xarxa. El client normalment s’executa en el navegador web de l’usuari tot i que també pot ser un programa client nadiu, com una app per a mòbil per exemple. El component servidor s’executa en un ordinador servidor que normalment s’allotja en un Centre de Procés de Dades.

Les quatre eines són programari lliure i per tant, es poden instal·lar en servidors propis sense necessitat de pagar llicències d’ús. Cal comptar el cost de llogar, instal·lar i gestionar el servidor i el programari.

Hi ha associacions, cooperatives i empreses que ofereixen aquest programari com a servei. Algunes associacions ofereixen el servei gratuïtament perquè es financen amb donatius, per exemple el servei Framavox de l’associació Framasoft. Ofereixen serveis de pagament cooperatives, com loomio.org o cercles.coop i empreses, com Civilized Discourse Construction Kit, Inc o nexcloud.com. Majoritàriament ofereixen descomptes per a ONG.

Compleixen amb el GDPR?

Depèn de si el programari s’instal·la en servidors propis o s’usa algun servei proveït per un tercer. Si el programari s’instal·la en un servidor propi, la responsabilitat de complir amb el GDPR és de l’organització que manté el servidor.

Si s’usa un servei extern cal revisar les condicions del servei. La majoria de serveis hi dediquen un apartat en la seva política de privacitat.

Localització al català

Hi ha dos àmbits en què cal localitzar el programari: la interfície d’usuari i la documentació. La interfície d’usuari de decidim, Nextcloud i discourse estan localitzades al català completament o en gran part. Loomio no ho està.

Ara bé, pel fet que les eines triades són programari lliure, està a les nostres mans traduir-les o encarregar-ne la traducció.

Conclusions

Totes elles tenen funcionalitats que ajuden a ordenar debats i a prendre decisions. Ho fan amb més naturalitat les que estan orientades a aquesta tasca: Loomio i decidim. Malgrat que discourse està orientat a la gestió de fòrums, també seria una eina vàlida sempre que el pes dels mecanismes de votació no fos determinant. Nextcloud és una eina excel·lent per al seu propòsit, però és la que seria més difícil de configurar per ordenar debats i prendre decisions.

Una criteri a tenir en compte és la interacció amb l’eina per correu electrònic. Tant Loomio com discourse permeten rebre notificacions de respostes a comentaris o entrades en un fil de debat o tema per correu electrònic i a més, que la resposta s’incorpori al fil de debat o tema. Aquesta funcionalitat és adequada per usuaris de correu electrònic consolidats amb poca experiència amb eines de col·laboració.