Reflexions per l’11s 2022

Aprofitem la Diada per reflexionar sobre la nostra sectorial, revisar la feina feta i plantejar les feines pel nou curs.

Què espera l’Assemblea de les sectorials?

2. A títol d’exemple, les funcions principals de les Assemblees Sectorials seran:

a) Estructurar i impartir programes de formació dels membres de l’Associació en l’àmbit d’interès de cada Assemblea Sectorial.

b) Divulgar i promoure les finalitats de l’Associació entre persones i entitats externes a l’Associació, però vinculades als àmbits d’actuació de l’Assemblea Sectorial, així com procurar la seva adhesió a l’Associació.

c) Produir argumentaris i materials de tota mena per a les finalitats formatives i divulgatives esmentades.

d) Organitzar i participar en jornades, trobades, conferències, fòrums i debats sobre els avantatges de disposar d’un estat independent en l’àmbit d’interès de l’Assemblea Sectorial.

Són funcions de les Assemblees Sectorials, a més de les previstes en els Estatuts, les següents:

a) Treballar per a l’extensió de les finalitats de l’Associació entre les persones que formen part de col·lectius organitzats a partir d’interessos comuns.

b) Actuar com a centre d’estudis i de treball en la matèria sectorial escollida, a fi de crear els arguments i materials tècnics necessaris per promoure i difondre les raons que justifiquen en cada àmbit la conveniència de crear un Estat català independent.

c) Debatre les propostes conceptuals, estructurals i organitzatives bàsiques idònies per al futur Estat català, amb el benentès que no es tractarà de definir opcions partidistes.

d) Presentar els seus treballs i conclusions, estructurats en àmbits, a les Assemblees Territorials i al Secretariat Nacional per difondre’ls posteriorment a la societat en general, així com assessorar-los en els seus respectius àmbits.

Qui som?

Quins són els nostres objectius?

 1. Difondre el missatge independentista dins l’àmbit de les TIC.
 2. Mantenir el contacte amb els diferents actors en aquest àmbit: universitats, col·legis professionals, associacions, sectorials de sindicats, professionals de renom…
 3. Promoure l’ús del català a la xarxa: webs, xarxes socials, proveïdors de continguts, programari, serveis a la xarxa, productes…
 4. Millorar la presència al web i a les xarxes socials: bloc, Twitter, Facebook…
 5. Donar suport a l’Assemblea en l’àmbit TIC, tant al SN com a les AB: formació, recomanacions, estudis, auditories…
 6. Estudiar les oportunitats i les dificultats en l’àmbit TIC d’un nou estat: estructures necessàries, possibles problemes, identitat digital autogestionada, democràcia directa…

Feina feta

Entre la feina feta en destaquem la següent:

 • Tu votes, tu comptes: recompte paral·lel a les eleccions del 21D del 2017
 • Participació en la campanya Eines de País (candidatures a Col·legis i associacions professionals) i, en particular, en la candidatura a la Cambra de Comerç de Barcelona
 • Judici farsa, pàgina web per denunciar el judici als presos polítics
 • Connexió wifi a Internet a les parades de la Diada 2019 on participava Fem Consell
 • Assessorament al Secretariat Nacional i a les Assemblees de Base: intranet, correu electrònic, seguretat informàtica, suport a les votacions presencials, eines de treball en equip en línia (arran de la situació provocada per la pandèmia)…
 • Formació al Secretariat Nacional i a les Assemblees de Base: seguretat informàtica, comunicació amb els socis…
 • Participació en la revisió dels estatuts i del reglament de règim intern
 • Foment de la col·laboració entre les Assemblees Sectorials: Fòrum Intersectorial
 • Auditories al sistema de votació electrònica de l’Assemblea General Ordinària i del Secretariat Nacional

Pla de treball

Estructurem el pla de treball per aquest curs en quatre eixos:

 • Seguretat informàtica
 • Eines de país
 • Comunicació
 • Argumentari